Skip to content

Privacy Policy

Dit privacybeleid van Viritel B.V., handelend onder de naam Huisartsentelefonie, bedrijf voerende te Maassluisstraat 2, 1062GD Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 55533949, heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens via de website www.huisartsentelefonie.nl en subdomeinen daarvan. Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, indien nodig, bewaard. Deze verklaring is uitdrukkelijk alleen van toepassing op de diensten van deze websites en niet voor de websites van derden.

De persoonsgegevens

Uw verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u van dienst te kunnen zijn en de door u gewenste diensten te kunnen verstrekken. De gegevens worden alleen opgeslagen indien de gekozen diensten dit verlangen. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of dit wettelijk verplicht is. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen te allen tijde door u worden ingezien of veranderd.

Cookies

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doen wij voor statistische en marketingdoeleinden en om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Onze websites gebruiken Google Analytics en HubSpot om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Viritel heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Advertenties

Viritel maakt gebruik van de volgende advertentienetwerken:

  • Google Ads
  • LinkedIn Ads
  • AdRoll & NextRoll

Beveiliging

Viritel betracht de grootst mogelijke zorg met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Viritel voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving betreffende het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Viritel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de noodzakelijke diensten of als wettelijk verplicht is.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Viritel.

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 27-03-2023.